Księgarnia Unilex Plan kont zespół Celem

Informacje

Dodany: 2020-01-03
Kategoria: Inne

Księgarnia Unilex Plan kont zespół  Celem

Księgarnia Unilex. Plan kont zespół . Celem artykułu jest przedstawienie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest także wyobrażenie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dodatkowo odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zostaną omówione zagadnienia dotyczące kosztów aktywności przedsiębiorstw, jakich przedmiotem działalności jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę dodatkowo odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, bez względu na formę organizacyjno-prawną. W ramach artykułu zostaną omówione koszty poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, w tym: produkcji wody (stacji uzdatniania wody), dystrybucji wody do przeróżnych odbiorców, odprowadzania ścieków, oczyszczania ścieków, utrzymania jednostek pomocniczych – podstawa sprzętowo-transportowa, warsztaty itp., utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa, kalkulacji kosztów usług wewnętrznych i ich rozliczenia, wdrożenia i funkcjonowania systemu budżetowania. W artykule Omówione będą zarówno problemy organizacji zakładowego planu kont w obszarze przychodów i kosztów aktywności przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zasad rozliczeń kosztów pośrednich jego działalności. Podsumowaniem artykułu będzie organizacja sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł adresowany jest do: zarządów i dyrektorów, głównych księgowych, pracowników działów ekonomiczno-finansowych, pracowników działów księgowości, controllerów, pracowników urzędów gmin, jacy z racji swojej pracy sprawują kontrolę powyżej realizacją usług komunalnych w od kiedy nomenklatura scalona gminie, członków rad nadzorczych przedsiębiorstw, jakich przedmiotem aktywności jest świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorcom dodatkowo odprowadzania i oczyszczania ścieków. Nasz paragraf prowadzony będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci najmniejszy wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy artykułu będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, zgrupowanych z poruszaną na wykładzie tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników artykułu z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń dodatkowo rozwieją wszelkie wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie artykułu. Atrakcyjność artykułu zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę artykułu także odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu także zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji.

Komentarze: 1


noavatar.png
Paweł Borszowski doktor habilitowany nauk prawnych 2020-06-03

Oglądam coś naprawdę ciekawego na Twojej witrynie, więc zakładam swoją.

Top