Nowe rodzaje najmu komentarz Artykuł

Nowe rodzaje najmu komentarz Artykuł

Nowe rodzaje najmu komentarz. Artykuł o prawach lokatorów objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu oraz innych odmian używania cudzych mieszkań za odpłatnością. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom, jakie odnoszą się do działalności jednostek samorządu terytorialnego i uzyskiwania przez gminy zadań połączonych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych ich mieszkańców. W artykule o prawach lokatorów pozostały omówione nowe rodzaje najmu, w tym: najem okazjonalny, najem instytucjonalny, w tym dodatkowo z dojściem do własności, najem socjalny, najem z opcją, najem bez opcji. Autorka drobiazgowo komentuje najświeższe ustawy i przemiany legislacyjne, takie jak: nowelizacja z 22.03.2018 r. (Dz.U. poz. 756) zmieniająca między innymi ustawę o ochronie praw lokatorów wchodząca w życie 21.04.2019 r.; ustawa z 20.07.2018 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości i jej zmiany, jakie weszły w życie 5.10.2018 r. (Dz.U. poz. 1716); ustawa z 20.07.2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. poz. 1540), która wprowadza dopłaty do czynszu najmu i obowiązuje od 10.08.2018 r. Artykuł odnosi się także do innych aktów prawnych dotyczących omawianej tematyki: ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego lub ustawy o gospodarce fundusz budowy dróg samorządowych nieruchomościami. Tematyka lekturze dotyczy obszernej liczby osób, jakie korzystają z mieszkań na podstawie umowy najmu, w tym tzw. najmu okazjonalnego, również ze spółdzielczych praw do lokali. Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów, reguły zawierania i rozwiązywania umów najmu, podwyższania czynszu, gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym, lokale socjalne, tymczasowe i eksmisja - to tylko niektóre zadania przedstawione w blogu o prawach lokatorów. Artykuł jest aktualnym omówieniem ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego; weryfikuje, po więcej niż trzech latach obowiązywania, cele i skutki dużej nowelizacji tej ustawy obowiązującej od 16 listopada 2011 r. również zważa ostatnią, istotną zmianę dotyczącą tzw. najmu okazjonalnego, wprowadzoną z dniem 23 listopada 2013 r., która odeszła od dotychczasowego modelu tego najmu - zastrzeżonego dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w obszarze wynajmu lokali - na rzecz otwarcia kręgu wynajmujących: zarówno osób fizycznych, jak i prawnych także niezależnie od to, to znaczy jest to działalność gospodarcza oznacza to też "typowo okazjonalna". Autor wnikliwie analizuje i omawia twórczość orzeczniczy Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego również orzeczniczą praktykę innych sądów.

Komentarze: 2


noavatar.png
Sebastian Bach Skarbnik gminy 2020-05-04

Naprawdę lubię oglądać tę witryne, ma dobrą treść.

noavatar.png
Łukasz Paroń zajmuję się zagadnieniami wynagrodzeń 2020-05-17

Przez jakiś czas byłem nieobecny, ale teraz pamiętam, dlaczego kochałem ten blog. Dziękuję, spróbuję sprawdzić częściej. Jak często aktualizujesz witrynę internetową?

Top